אינטרווט ישראל בע”מ – מדיניות פרטיות

חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (“החוק”) מסדיר את איסוף ועיבוד המידע האישי הנוגע אליך ומעניק לך זכויות שונות ביחס לנתונים מסוג זה. “מידע אישי” משמעו במדיניות פרטיות זו, הוא כל מידע הנוגע לאדם יחיד כאשר מידע כאמור מזהה את אותו אדם או שניתן לזהותו על סמך אותו מידע, וכן כמשמעותו בחוק.

אינטרווט ישראל בע”מ (“החברה” ו/או “אנחנו” ו/או “אנו”), חברה בקבוצת MSD Animal Health, מחויבת להבטיח שהפרטיות שלך מוגנת וכי אנו עומדים במחויבויותינו על פי החוק וכל החוקים והתקנות הרלוונטיים. מדיניות פרטיות זו מפרטת כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך וכן כל מידע אנונימי שאנו אוספים בעת השימוש באתר החברה – “We Are Family” בכתובת https://www.weare-family.com/il/ (“האתר”).

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

איסוף מידע אישי באינטרנט

באפשרותך לבקר באתר אשר מתוחזק ומנוהל על ידי החברה ו/או גוף שלישי מטעמה מבלי לגלות את זהותך ומבלי לספק מידע אישי כלשהו. שרתי הרשת אוספים את כתובות פרוטוקול האינטרנט שלך, ו”עוגיות רשת” אוספות מידע נוסף על פעילויות המשתמשים באתר. איסוף מידע זה אינו משמש לצורך זיהויך אלא לצורך ספירת מספר הביקורים, השהות הממוצעת באתר, העמודים שנצפו וכדומה. למידע נוסף עיין בסעיף “עוגיות” להלן.

עם זאת, אנו עשויים לאסוף מידע אישי מסוים אם תירשם לאתר. במקרה כזה, המידע האישי שנאסף עשוי לכלול את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, את שמך, את סוג חיית המחמד שלך, וכל מידע אחר שתבחר לספק בעת הרשמה לאתר.

אינך מחויב על פי דין למסור לנו מידע אישי. אם מרצונך בחרת למסור לנו מידע אישי כאמור, המשמעות היא שאתה מסכים לאיסוף, שימוש והעברת המידע האישי שלך בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.

החברה מחויבת לשמור על פרטיותם של כל המבקרים באתר ולהגן על המידע האישי שאתה עשוי למסור לנו. אתה מתבקש לקרוא את מדיניות פרטיות זו ולהבין את תנאיה.

המידע שאנו אוספים, אופן השימוש בו, מטרות השימוש וחשיפת מידע

בעת השימוש באתר באפשרותך להירשם לאתר.

בעת ההרשמה או בעת יצירת קשר עמנו, תוכל לבחור למסור לנו מידע אישי מסוים. במקרה כאמור, אנו אוספים את המידע שנמסר לנו, לרבות מידע אישי, למטרות הבאות: לצורך הרישום לאתר, לצורך שליחת חומרים שעשויים לעניין אותך בנוגע לחיית המחמד שלך, לצורך מילוי והיענות לבקשות שלך ועל מנת להגן על עצמנו כנגד או בקשר להליכים משפטיים; (“המטרות”). תוכל להסיר עצמך מרשימת מקבלי החומרים בכל עת. כמו כן, תוכל ליצור עימנו קשר על מנת לברר איזה מידע אודותיך קיים בחברה, וכן לבקש מחיקת או תיקון המידע בכפוף לדין.

החברה עשויה להשתמש במידע האישי שלך על מנת להרכיב פרופילים למטרות סטטיסטיות.

המידע שנמסר על ידך, יישמר על ידי החברה למטרות שפורטו לעיל. המידע מועבר, לצורך הגשמת המטרות, גם לחברות קשורות של החברה ולספקים/נותני שירותים ברחבי העולם, לגופי ממשל ו/או לרשויות שיפוטיות ומנהליות, אשר עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן רמת ההגנה על מידע אישי שונה מזו הנהוגה בישראל. כל מידע המכיל את המידע האישי אודותייך יטופל על פי תקני הגנת הפרטיות המחמירים של החברה ועל פי הדין, הכללים והתקנות החלים, ורק למטרות שלשמן הוא נאסף, ובכפוף לחובה לשמור על פרטיותך. החברה תבטיח כי כל גורם שיקבל מידע כזה (לרבות מידע אישי) יסכים ויתחייב לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו, ולאותן מטרות.

לחברה נהלים ואמצעים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים המספקים רמה גבוהה של אבטחת מידע, לצורך הגנה על המידע שבשרתיה מפני אובדן, שינוי או שימוש לרעה. עם זאת, לא ניתן להבטיח את ביטחון המידע העובר ברשת האינטרנט עצמה.

החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים למניעת גישה או גילוי בלתי מורשים של המידע האישי שלך. עם זאת, החברה אינה מבטיחה שהמידע האישי יהיה מאובטח לחלוטין.

עוגיות

While visiting the Site, non-personally identifiable information may be collected, which helps the company provide better service to users. For example, the “domains” from which the visits come are recorded, and the activity of the visitors is measured on the company’s sites but only in a way that the information does not allow personal identification of the user. This information is used and analyzed at a cumulative level for statistical purposes only in order to understand trends and motivations. No such use and statistical analysis at the specific user level. The company can use this information to analyze trends and statistics, and accordingly provide better service to its customers and users. The above information is collected through various technologies, mainly cookies and through Google Analytics, which are special technologies that do not collect personal information.

עוגייה היא מערכת נתונים המכווצת בצורה של קובץ טקסט קטן אשר ניתן לשליחה מאתר האינטרנט לדפדפן המחשב של המשתמש ולאחר מכן לאחסנו שם (כאשר רק האתר אשר אחסן אותו שם יכול להגיע אליו בשנית אם המשתמש מבקר שוב באותו אתר) ודרכו ניתן לזהות את המחשב של המשתמש, אך לא את המשתמש עצמו. העוגיות משמשות באתר זה רק לצורך שמירת המידע הנדרש להתחברות לאתר ותיעוד הביקור בו. המשתמש רשאי, אם ירצה בכך, להשבית לחלוטין עוגיות בדפדפן שלו. עם זאת, לצורך כניסה לחלק של האתר הדורש הרשמה, יש לאפשר את העוגיות בדפדפן.

האתר משתמש בעוגיות, פיקסלים ותגיות כחלק מהפעילות השוטפת של האתר, זאת לצורך איסוף ואפיון של נתונים סטטיסטיים שונים אודות המשתמש והאופן בו הוא משתמש בשירותי האתר, פעולות שנעשות באתר, העדפות שימוש, התאמה, ובשירותים ובמוצרים לצרכיו או להעדפותיו האישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של תוכן שיווקי ומקצועי בהתאם למידע והנתונים שנאספו ועובדו, כמו כן בדיקת הצלבה של המידע כנגד שימושים אחרים של משתמשים בשירותים המקוונים ובפלטפורמות הניתנות על ידי החברה ו/דרכה.

אנו עשויים להשתמש בעוגיות בכדי להציג בפניך פרסום מותאם באתר ומחוץ לו. כמו כן, אנו עשויים לעבוד עם שותפים שלנו בכדי להציג בפניך מודעות מותאמות באתר, באתרים של שותפים שלנו או מחוץ להם. למשל, אחרי שביקרת באתר, עשויה להיות מוצגת בפניך מודעה מותאמת אישית באתר של שותף שלנו.

בהקשר זה, ניתן להשתמש בעוגיות צד שלישי, כולל Google Analytics, מנהל התגיות של Google, Zoom Analytics, וכלים סטטיסטיים ופרסום אחרים של חברות כמו גוגל ו-Facebook, בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם, על מנת לאפיין ולפקח על אירועים ופעולות בערוצים הדיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן מצטבר ואנונימי. העוגיות אוספות מידע רלוונטי, למשל כמה זמן שהית באתר/בעמוד, הפעולות שנעשו שם, מיקום המכשיר וזמני החיבור. למידע נוסף אודות השימוש בעוגיות באפשרותך לפנות לאתרי צד שלישי אלו.

בפרט, אתר זה עושה שימוש ב-Google Analytics, שירותי ניתוח אינטרנט של Google Inc. Google Analytics משתמש במה שמכונה “עוגיות” המאפשרות לנתח את השימוש בדף. המידע שעוגיות אלו שואבות למטרה זו רלוונטי במיוחד למיקום בו נמצאים המשתמשים, משך ביקורם בדף, תדירות הביקורים ואינם משמשים לזיהויו של אדם מסוים, והם משתמשים ומנותחים במצטבר על מנת להבין מגמות ודפוסים.

מידע זה (כולל כתובת ה-IP שלך) מועבר לשרתי גוגל הממוקמים מחוץ לישראל ומאוחסן שם. גוגל רשאית להשתמש במידע זה על מנת להעריך את השימוש באתר ועל מנת להפיק דוחות בנוגע לפעילויות הנעשות באתר ולהעניק שירותים נוספים בהקשר לשימוש באתר ובאינטרנט באופן כללי. גוגל רשאית לספק מידע זה לצדדים שלישיים, בתנאי שזה נדרש על פי החוק, או אם צדדים שלישיים מעבדים מידע זה בהוראתה של גוגל.

אתה רשאי לסמן את הבחירות שלך לגבי השימוש בעוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן של מכשירך בכל עת. עם זאת, חלק מהפונקציות של אתר זה לא יהיו נגישות אם תשבית עוגיות מסוימות (חלק מהעוגיות נחוצות לפעולות הבסיסיות של אתר זה). בחירותייך ניתנות לאימות ולשינויים בהעדפות הדפדפן.

אתרי אינטרנט אחרים

אתר זה מעניק קישורים לאתרים נוספים בבעלות החברה, אשר חלקם עשויים להצריך הרשמה ומיועדים לספקי שירותי בריאות (HCPs) בלבד. בעת שימוש באתרים אלה, על המשתמש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות בהם.

האתר עשוי לספק קישורים לאתרים אחרים שאינם קשורים לחברה, עליהם אין לנו שליטה. מדיניות המידע של אתרים מקושרים אלה אינה מכוסה על ידי מדיניות פרטיות זו ועליך לבדוק באתרים אלה בקפידה כיצד הם משתמשים במידע האישי שלך ו/או בכל מידע אודותייך. איננו אחראים למדיניות הפרטיות או לתוכן של אותם אתרים.

שינויים במדיניות פרטיות זו

החברה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים בדרך שבה אנחנו משתמשים במידע האישי שלך, אנו נודיע לך מראש על ידי פרסום הודעה בולטת באתר החברה.