Pureudu rabieksen torjuntaan

Olet onnekas, jos rabies eli raivotauti (ihmisellä vesikauhu) käy vain harvoin mielessäsi. Vietät todennäköisesti aikaa koirien ja kissojen kanssa miettimättä sen tarkemmin, voiko rabies tarttua niistä sinuun tai perheenjäseniisi. Maailmassa on kuitenkin miljoonia ihmisiä, joille elämä ilman rabieksen aiheuttamaa huolta on vain kaukainen haave. Nämä ihmiset suhtautuvat rabieksen uhkaan pelokkaasti, eikä suotta, sillä he ovat saattaneet todistaa sukulaisen tai ystävän kuoleman yhden koiran tai kissan pureman seurauksena.

Rabies on tuhoisa sairaus, joka riivaa maailman köyhimpiä maita, joissa lääkkeiden saatavuus ja mahdollisuus saada opetusta ovat parhaimmillaankin rajalliset. Kaikista ihmisten rabies- eli vesikauhukuolemista 60 prosenttia tapahtuukin Etelä-Aasiassa. Yksistään Intiassa kuolee vuosittain noin 20 000 ihmistä rabieksen takia.

Rabieksesta on hyvä tietää kaksi seikkaa. Rabiestartunnat ovat ensinnäkin täysin estettävissä. Toiseksi tämä virustauti johtaa aina kuolemaan. Rabies leviää nopeasti ja helposti nisäkäspopulaatioissa syljen välityksellä. Kun tartunnan saanut koira tai kissa puree ihmistä, virus hakeutuu hermoihin ja kulkee hermostossa saavuttaen lopulta aivot. Tartunnan riskiä voi pienentää merkittävästi pesemällä haavaa välittömästi juoksevalla saippuavedellä 15 min ajan ja asettamalla sen jälkeen sen päälle etanolihauteen ja hakeutumalla sitten lääkäriin. Vuorokauden sisällä puremasta viruksen täysi pysäyttäminen on vielä mahdollista oikeanlaisella estohoidolla (rokotesarja ja vasta-aineet). Rabieksen pahimmin riivaamilla alueilla ihmisillä ei kuitenkaan ole asiasta tietoa eikä mahdollisuutta tai tarpeeksi rahaa käyttää terveydenhoitopalveluja, joita me pidämme itsestäänselvyytenä. Tämän vuoksi pureman saanut joutuu odottamaan oireiden ilmaantumista pelolla.

Alussa rabieksen oireet muistuttavat flunssan oireita, mutta ajan kuluessa ne pahenevat, jolloin oireina ovat esimerkiksi sekavuus, epätavallinen käyttäytyminen ja hallusinaatiot. Kun ensimmäiset oireet ilmenevät, tauti johtaa käytännössä aina kuolemaan.

Tehokas tapa torjua raivotautia on koirien joukkorokotus. Ihmisten vesikauhutartunnat aiheutuvat lähes pelkästään tartunnan saaneiden koirien puremista, joten koirien rokottaminen suojaa ihmisiä epäsuorasti. MSD Animal Health lahjoittaa raivotautirokotteita joukkorokotushankkeisiin ympäri maailmaa. Alueilla, joilla on onnistuttu rokottamaan vähintään 70 % koirista, ei enää nähdä ihmisissä raivotautikuolemia. Kyseessä on Yhteinen terveys – One Health.

Rokotusohjelmien lisäksi rabieksen hävittämisessä tärkeää ovat tietoisuuden lisääminen ja varhainen toteaminen Afrikassa ja Aasiassa, jossa rabiekseen kuolee eniten ihmisiä joka vuosi. Vuonna 2017 Kempegowdan lääketieteellisen instituutin kansanterveyden laitos teki syrjäkylissä tutkimusta, jonka tarkoituksena oli löytää uusia keinoja rabiestartunnan saaneiden ja purevien eläinten tunnistamiseen sekä selvittää, millä tavalla tartunnan saaneet ihmiset hakeutuvat hoitoon. Tutkimuksen tulokset antavat toivoa: yksinkertaisten tiedonkeruu- ja tutkimusmenetelmien avulla terveydenhuollon työntekijät voivat tunnistaa ja ohjata resursseja rabiesta kantavan eläimen pureman saaneiden ihmisten hoitoon. Tällä hetkellä Intian terveydenhoitojärjestelmä ei pysty pitämään tarkkaa kirjaa kaikista rabiestapauksista, mutta niinkin yksinkertainen menetelmä kuin rabiespistetaulukko voisi auttaa terveydenhuollon työntekijöitä tunnistamaan rabiestartunnan saaneet ihmiset nopeammin ja tarkemmin, jolloin he voivat saada parempaa hoitoa silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

Rokotuskampanjoiden lisäksi MSD Animal Health tukee tietoisuuden ja valvonnan lisäämistä. Tavoitteemme on tehdä maailmasta parempi paikka – ihmisille, koirille, meille kaikille. Rokotteet pelastavat henkiä tänään ja huomenna, ja tietoisuuden lisääminen ja tautiseuranta pelastavat henkiä tulevaisuudessa.